Đường dẫn file trong HTML

Đường dẫn file mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web.

Sử dụng khi viết code HTML, PHP,…

Đường dẫn file
Đường dẫnMô tả
<img src=”hinh-anh.jpg”>File “hinh-anh.php” nằm cùng thư mục với trang hiện tại
<img src=”images/hinh-anh.jpg”>File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục images trong thư mục hiện tại
<img src=”/images/hinh-anh.jpg”>File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục images ở thư mục gốc của trang web hiện tại
<img src=”../hinh-anh.jpg”>File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục tăng 1 cấp so với thư mục hiện tại

Đường dẫn tệp được sử dụng khi liên kết với các tệp bên ngoài, như:

  • Web pages
  • Images
  • Style sheets
  • JavaScripts

Các đường dẫn trong các ví dụ trên được gọi là đường dẫn tương đối.

Khi sử dụng đường dẫn tệp tương đối, các trang web của bạn sẽ không bị ràng buộc với URL hiện tại của bạn. Tất cả các liên kết sẽ hoạt động trên máy tính của riêng bạn (máy chủ cục bộ) cũng như trên domain hiện tại và domain trong tương lai nếu bạn cần thay đổi tên miền.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *