Cách một lập trình viên thiếu omega-3 hay làm

Các phím tắt thường dùng

Visual Studio Code

Alt + Shift + F = format code cho dễ nhìn. Tức là căn chỉnh các dòng code cho ngay hàng thẳng lối.

Windown 11

Window + Shift + S = Gọi ứng dụng Snipping Tool để chụp ảnh màn hình. Có các chế độ chụp ảnh: chụp toàn màn hình (Fullscreen), chụp khung chữ nhật bất kỳ mình chọn (Rectangle), chụp khu vực bất kỳ không theo hình gì cả.

Scroll to Top