Category: Giấy Phép Lái Xe

  • Đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa

    Đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa

    Thời hạn đổi giấy phép lái xe ô tô, xe máy từ cũ sang thẻ nhựa vật liệu PET theo quy định mới được gia hạn đến hết năm 2020 đối với bằng lái xe máy và hết năm 2016 đối với bằng lái xe ô tô. Thông tư 58/2015/TT-BGTVT là thông tư mới nhất được Bộ […]