Bảng Giá

BẢNG GIÁ HỌC VÀ THI GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – MÔ TÔ TRỌN GÓI

  Hạng Học phí
Mô tô A1 550.000 VNĐ
A2 1.600.000 VNĐ
A3 2.500.000 VNĐ
Ô tô B2 9.500.000 VNĐ
C 11.500.000 VNĐ

BẢNG GIÁ NÂNG DẤU C – D – E – FC

  Hạng Học phí
Nâng hạng Lên 1 dấu 5.000.000 VNĐ
Lên 2 dấu 5.700.000 VNĐ
FC 9.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ ĐỔI BẰNG

  Hạng Học phí
Đổi bằng A1 550.000 VNĐ
A2 550.000 VNĐ
Ô tô 700.000 VNĐ
Ô tô quá hạn dưới 1 năm 1.500.000 VNĐ
Ô tô quá hạn trên 1 năm 2.500.000 VNĐ

BẢNG GIÁ ĐỔI BẰNG QUỐC TẾ

  Loại Học phí
Đổi bằng quốc tế Bằng VN – 86 nước 1.800.000 VNĐ
Bằng IAA – 192 nước 2.500.000 VNĐ
Nước ngoài sang Việt Nam  1.800.000 VNĐ

BẢNG GIÁ BỔ TÚC TAY LÁI

  Loại Học phí
Thuê xe tập lái Ô tô số sàn 250.000 VNĐ/h
Ô tô số tự động 280.000 VNĐ/h
Mô tô dưới 175 cm3 120.000 VNĐ/h
Mô tô trên 175 cm3 240.000 VND/h
Scroll to Top