Đường dẫn file trong HTML

Đường dẫn file mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web. Sử dụng khi viết code HTML, PHP,… Đường dẫn Mô tả <img src=”hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.php” nằm cùng thư mục với trang hiện tại <img src=”images/hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục images trong thư mục hiện tại <img …

Đường dẫn file trong HTML Read More »

Dạy Lái Xe Số Tự Động Cho Người Mới Như Thế Nào?

Đã có nhiều tai nạn giao thông xảy ra khi người mới lái xe ô tô vô tình đạp nhằm chân ga thay vì đạp phanh, trong đó cũng không ít trường hợp có “tài già” ngồi ở ghế phụ để hướng dẫn, giảng dạy lái xe ô tô số tự động. Việc lái xe …

Dạy Lái Xe Số Tự Động Cho Người Mới Như Thế Nào? Read More »

Scroll to Top